MEDIATION BIJ VERSTOORDE ARBEIDSRELATIES

In Nederland melden zich per jaar 90.000 mensen ziek door een conflict op het werk. Daarmee is het arbeidsconflict één van de belangrijkste oorzaken van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Uit berekeningen blijkt dat bedrijven jaarlijks zo’n vijftien procent van hun bruto loonsom kwijt zijn aan juridische bijstand en afvloeiingsregelingen door conflicten. Arbeidsconflicten brengen veel kosten met zich mee. Behalve de kosten van het verzuim komen daarbij kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie.

Conflicten op het werk

Iedereen heeft wel eens een conflict op het werk. De meeste worden onderling opgelost. Maar soms lukt dat niet. En als er geen oplossing komt en het conflict escaleert, neemt de spanning toe waardoor zowel fysieke als psychische klachten kunnen ontstaan. Hoe voorkom je dat het uit de hand loopt? Mediation is bij uitstek een geschikt middel om escalatie te voorkomen en om toch tot een oplossing te komen.

Aanleiding van een verstoorde arbeidsrelatie

De meest voorkomende grondslag van een verstoorde arbeidsrelatie is miscommunicatie. Mensen hebben vaak een eigen interpretatie van het gedrag of uitspraken van collega’s zonder deze aannames bij hen te toetsten.  Andere veelvoorkomende oorzaken zijn gebrek aan waardering, een onduidelijke organisatiestructuur, onduidelijkheid over taken en gebrek aan tijd voor elkaar.

Hoe kan mediation de partijen weer op weg helpen?

De inzet van mediation kan uitkomst bieden. Door alles vertrouwelijk te bespreken onder begeleiding van een onafhankelijke, ervaren mediator ontstaat er een beter inzicht in elkaars belangen. Dat schept duidelijkheid. Gebeurtenissen kunnen in perspectief geplaatst worden en de onderlinge communicatie kan worden verbeterd. En er kan gezamenlijk gesproken worden over wat er nodig is om de arbeidsrelatie op een positieve wijze voort te zetten.  Als mediator begeleid ik daarbij en zorg  ervoor dat alles wat relevant is aan bod komt.

Onderneem nu actie

Het is jammer dat mediations bij arbeidsconflicten vaak laat worden ingezet, meestal pas als er al sprake is van langdurig verzuim of als het conflict al behoorlijk geëscaleerd is en daardoor resulteert veel arbeidsmediation in een beëindiging van de arbeidsrelatie. De ervaring leert dat mediation effectiever is wanneer dit plaats vindt voordat er sprake is van verzuim.

In een bedrijf valt veel te winnen met een adequaat conflictbeleid. Als mediator draag ik daar graag aan bij.

Voor meer informatie kunt u bellen met Sylvie Gründlinger op het nummer 06-44620864