Kosten

Een kennismakingsgesprek van maximaal een uur is kosteloos.

Gemiddeld leidt een mediation in 3 tot 5 bijeenkomsten (van elk anderhalf uur) tot een oplossing. Meestal worden de kosten gelijk verdeeld tussen de partijen, al staat het vrij om daar andere afspraken over te maken. De kosten van de mediation worden berekend op basis van een uurtarief van €193,60 (€96,80 per partij) inclusief BTW.

Voor een echtscheidingstraject en op basis van de ingeschatte, te verrichten werkzaamheden kan ik met u een vaste/totale prijs afspreken voor het hele traject

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wanneer de kosten een belemmering voor u zijn, is het mogelijk om op basis van een toevoeging het mediationtraject in te gaan. Een toevoeging wordt verstrekt bij onvoldoende financiële draagkracht (zie http://www.rvr.org/).  U kunt vrijgesteld worden van betaling of u betaalt voor het gehele mediation traject een eigen bijdrage van €53,00 tot maximaal  €105,00 (inclusief BTW). De Raad voor Rechtsbijstand peilt hiervoor uw inkomen van twee jaar geleden.