Mediation

Bij mediation lossen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar samen het conflict op. De mediator helpt partijen elkaars belangen en standpunten helder te krijgen en zorgt dat de gesprekken tussen de partijen goed verlopen en dat alles wat relevant is aan bod komt. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat beide partijen tevreden uit het conflict komen. In principe lenen alle conflicten – groot en klein – zich voor mediation.

Waarom kiezen voor Mediation?

• Mediation heeft een informeel karakter
• Een onafhankelijke en neutrale persoon begeleidt u
• Alle deelnemers in de mediation zijn gelijkwaardig en komen in de gesprekken aan bod
• Bij mediation denkt u in oplossingen
• U zoekt een creatieve oplossing, omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen
• U werkt samen aan een oplossing, die daardoor beter bij u zal passen
• Door de geheimhoudingsplicht van alle betrokkenen kan het makkelijker zijn om bepaalde onderwerpen te bespreken
• Een mediation kan in kortere tijd (en daarmee goedkoper) tot een oplossing leiden dan procederen bij de rechter
• U wilt de oplossing in eigen hand houden

MfN- REGISTERMEDIATOR

Kiest u voor een MfN- registermediator (voormalig NMI- registermediator), dan kiest u voor een mediator die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN- Register worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen. Zij houden hun kennis en vaardigheden op peil en werken volgens de Gedragsregels voor MfN- registermediators. MfN- registermediators vallen onder de SKM Klachtenregeling en het Onafhankelijk Tuchtrecht.