Ouderschapsplan - Socrates Mediation Castricum

Ouderschapsplan

Sinds maart 2009 zijn ouders, die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben, wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt niet alleen voor gehuwde en geregistreerde ouders, maar ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Het is niet altijd eenvoudig om tot goede afspraken met elkaar te komen over de kinderen. Als familiemediator begeleid ik ouders bij het opstellen van een ouderschapsplan dat bij hun en bij de kinderen past. Een ouderschapsplan is altijd maatwerk: elke gezinssituatie is specifiek.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over de wijze waarop de ouders hun zorg- en opvoedingstaken zullen delen, de manier waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen over de kinderen en over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding.

Afspraken, die niet alleen rekening houden met de leeftijd van de kinderen en hun specifieke behoeftes, maar ook maatwerk opleveren met betrekking tot de zorgverdeling. Aan bod komen zaken als: halen en brengen, huisregels, bereikbaarheid, onderling overleg over lopende kwesties, schoolkeuzes, ouderavonden,  verhuizingen en de rol van eventuele nieuwe partners.

Ouderschapsplan opstellen in mediation

Als familiemediator help ik ouders om tot praktische afspraken te komen over de zorg en opvoeding van hun kinderen. Een scheiding brengt al veel ingrijpende veranderingen met zich mee en een helder geformuleerd ouderschapsplan, dat door beide ouders wordt nageleefd, beidt de kinderen dan een stuk zekerheid en stabiliteit.

Ook kunnen ouders bij mij terecht wanneer zij gezamenlijk nieuwe afspraken willen maken. Het is natuurlijk de bedoeling om een ouderschapsplan op te stellen dat zo lang mogelijk meegaat, maar het komt regelmatig voor dat ouders het ouderschapsplan wensen te evalueren en aan te passen. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een gratis intakegesprek kunt u bellen met Sylvie Gründlinger op het nummer 06-44620864